Logg inn for å se dine forbruksdata
Trykk her for å logge inn med anleggsnummer

For å logge inn, bruker du ditt mobilnummer og valgte passord. (Har du ikke passord, logger du inn med anleggsnummer først, og lager et passord under "profil").
Du mottar en SMS med en kode som må skrives inn i neste steg.
Personvern og vilkår:
Vi bruker din informasjon for å registrere bruk av nettsiden. Dette er kun til statiske formål for å forbedre denne siden. Utover informasjonen du oppgir i dette skjemaet lagres ingen informasjon om deg, og ditt mobilnummer vil ikke benyttes til andre formål, eller deles eller tilgjengeliggøres for andre.