Logg inn for å se dine forbruksdata
Trykk her for å logge inn med passord

For å logge inn, bruker du ditt anleggsnummer og din målepunkt ID. Dette får du opplyst om du sender oss en forespørsel på e-post til post@fredrikstadfjernvarme.no. Vi ber også om ditt mobilnummer for å kontrollere hvem som logger på. Du mottar en SMS med en kode som må skrives inn i neste steg.
Personvern og vilkår:
Vi bruker din informasjon for å registrere bruk av nettsiden. Dette er kun til statiske formål for å forbedre denne siden. Utover informasjonen du oppgir i dette skjemaet lagres ingen informasjon om deg, og ditt mobilnummer vil ikke benyttes til andre formål, eller deles eller tilgjengeliggøres for andre.